Tam Quốc truyền kỳ 06

Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy. 1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô.

Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời nổi giông bão, một tướng chạy vào bẩm báo: “thưa tam Vương: gió giật cấp 12, tầm nhìn xa trên 10 kilomet, tàu đâm vào đá ngầm sắp chìm, để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt”.

Vừa nghe xong Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mang theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người.

Tháo bèn nói: “yên tâm nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm”.

Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.

Quyền cười nói: “yên tâm nước Ngô gái đẹp còn nhiều lắm”.

Bị chưa kịp nói gì thì Phi đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói: “Yên tâm nước Thục còn nhiều thằng bốc phét lắm …”.

Tam Quốc truyền kỳ 07

Lại nói về Hoa Đà.
Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói.
Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết Phu nhân lão Khổng bèn đến cầu khóc HĐ giúp đỡ. Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích…, HĐ bèn cho vợ KM 1 toa thuốc gia truyền liều cao đánh vần tiếng việt là vi a gờ ra. Sáng hôm sau HĐ vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.
HĐ: toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng ko?
Wife of KM: cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời trai trẻ, ông nhà đã ra đi trong sung sướng và thanh thản.
HĐ : Vậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gi`?
Wife of KM: dạ! ta đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp quan tài.
Hoa đà ….

Tam Quốc truyền kỳ 08

Lại nói về Đổng Công.

Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi:

– Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục ngoại tình với bọn Bố, Liêu, Quách, Lý….

HĐ luống cuống ngắt lời:

– Dạ vấn đề đó thì Đổng thừa tướng nên gặp bác sỹ tâm lý bệnh viện Việt Đức chứ thần chỉ chuyên Phụ Khoa thôi…

ĐC ngắt lời:

– ko cái ta cần hỏi là về những cái sừng, liệu đến giờ ta chưa mọc sừng có phải do ta thiếu canxi hay ko???

HĐ ……..

Tam Quốc truyền kỳ 09

Lại nói về Trương Phi.
Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương.
Diêm Vương bèn nói: Phi ! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi… ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường….
TP đáp: Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô Lưu Bị muôn năm!
DV : kinh thế cơ ah, thế việc đó xẩy ra lâu chưa ???
TP : Dạ mới vừa nãy thưa ngài

Tam Quốc truyền kỳ 10

Lại nói về Lưu Bị
Một hôm Lưu Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Long Lượng Minh (viết tắt là Khổng Minh) vào hầu và nói: Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải ko?

Khổng minh nghĩ thầm : mie, thông thiên văn tường địa lý mà nói thành như đúng là ngu mà còn bày đặt chơi chữ…
KM : Dạ thần cũng biết chút ít về tướng số đại vương cần xem gì thì đưa tay đây…

LB : Ta có cần coi bói đâu chẳng là gần đây ta liên tục gặp ác mộng…

KM vội vàng bấm đốt tay xem giờ và nói : Đại vương mơ gì nói nhanh để thần còn chạy ra bao lô ko hết giờ mất…
LB căm lắm nhưng vẫn kể : Gần đây ta liên tục mơ thấy ta ở trên bãi biển cạnh Tiểu Kiều, Đại Kiều, Điêu thuyền tất cả đều ko có một mảnh vải che thân trên người…

KM : Lạy hồn, thế mà là ác mộng đại vương phải tu được 7 cái đức (thất đức) mới gặp được ác mộng như thế, sướng thế còn khóc cái nỗi giề…

LB : nhưng trong mơ ta lại là Mi phu nhân mới nhục chứ….
KM xỉu ….