Coi chừng bể trứng

Trên chuyến xe đò đông người không còn chỗ ngồi, anh thanh niên thấy một bao tải bèn ngồi lên. Một bà ngồi kế bên bỗng hét lên:
– Coi chừng bể trứng!
– Bao tải này đựng trứng hả? – Anh thanh niên hỏi.
– Không có, bao này đựng … sầu riêng!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook