Quan kỳ bất ngữ chân quân tử (Xem Cờ Không Nói Mới Là Quân Tử Thật)

Ông bố đến nhà bạn chơi cờ. Thằng con hớt ha hớt hải chạy sang đứng bên cạnh bố, muốn nói cái gì, nhưng hãm lại. Một lúc sau, nó lại bồn chồn muốn nói chuyện gì, nhưng lại thôi. Xong ván cờ, bố biết ý con liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy con???
Thằng con lắp bắp:
– Có. . . có. . . có cháy nhà!!!
Ông bố hốt hoảng:
– Nhà nào?
– Nhà. . . nhà mình.
– Ðồ ngu, nãy giờ mày đứng đây xem cờ, sao không nói sớm?
– Thì Bố vẫn thường bảo: Quan kỳ bất ngữ chân quân tử. Làm sao con dám nói?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook