Phương án một chọi một

Sếp: Cậu làm ở ngành phòng chống tệ nạn xã hội, tại sao cậu lại đến lầu xanh để vui thú với gái mại dâm?

Nhân viên: Từ trước ngành ta chỉ phòng chống trên giấy nên không hiệu quả. Nay em đi thực tế để biết thực tế nó thế nào thì mới đề ra phương án phòng chống có kết quả tốt.

Sếp: Thế cậu nghĩ ra được phương án gì rồi?

Nhân viên: Thưa sếp, cứ một chọi một thì ngành ta thắng tuyệt đối.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook