Thật may mắn

Sau khi đưa đám tang mẹ, cô gái nói với bố:

– Tháng trước bạn con dẫn con đến một ông thầy tướng rất giỏi, ông ta vừa nhìn con đã nói: “Cô có môi dưới dài hơn môi trên, như vậy bố sẽ chết trước mẹ. Thế mà nay mẹ lại ra đi trước bố, hóa ra ông thầy tướng đó nói sai.

Ông bố nhìn cô con gái và nói:

– Ông thầy tướng nói đúng đấy.

Rồi ông lẩm bẩm nói với mình: Thật là may mắn cho mình.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook