Trời ban cục nợ

Có người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án. Lý do mà ông ta đưa ra để ly dị vợ rất đơn giản: bà vợ có thói quen hút thuốc trên giường.

Quan toà hỏi:

– Tại sao ông lại muốn ly dị?

– Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.

– Thế thì có sao?

– Nhưng cô ta cứ nghĩ tai tôi là cái gạt tàn thuốc

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook