Sẽ bắt chước

Ông giám đốc công ty nọ dùng ngay vợ làm thư ký riêng. Một hôm ông về kể với vợ:

– Ông A làm giám đốc công ty X, ngày thứ 7 nào cũng đưa cô thư ký riêng đến các siêu thị mua sắm cho cô ta đủ thứ đắt tiền.

– Thế sao anh không bắt chước ông ta? – Người vợ hỏi?

– Anh sẽ bắt chước, để mai anh tuyển cô thư ký riêng đã. – Ông chồng trả lời.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook