Tam Quốc truyền kỳ 05

Lại nói về Tháo.
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à???

Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY…

Hứa Chử gần xỉu hét lên: Hết hồn chim én…

Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp: ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là GAY nốt.

Hứa Chử : i don’t believe in my tai….(tai = cái lỗ tai).

Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là GAY luôn………………….

Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên: Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà cả sao?????????

Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta…
Chử: Xỉu
…..

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook