Tam Quốc truyền kỳ 04

Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:

– Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta.
Hoa Đà : ok Sir.

ĐC : ngươi cũng biết đó ta có con bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy bồ của ta đang nằm cùng Bố (ý nói Lữ Bố) . Ta giận lắm đinh rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta ko nỡ cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.

HĐ :…….

ĐC : Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy bồ nằm với Bố đinh giết nhưng vì bồ quá đẹp nên ta ko nỡ rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua.
HĐ :…………………
ĐC : lần 3 ta đi họp về lại gặp bồ nhưng bồ nằm với T.Liêu ta đinh giết nhưng bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua
HĐ : ………………………………..
ĐC : Lần thứ 4, lần thứ 5 bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì bồ đẹp quá..nên lai uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua.
HĐ ko nhịn được nữa bèn hỏi : thế rốt cuộc ông cần ask tôi về cái rì????
ĐC : ah ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao ko??
HĐ xỉu……

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook