2 người thần kinh nói chuyện với nhau

2 người thần kinh nói chuyện với nhau
– Nàng đã “đá” tao. Tao sẽ tự sát bằng con dao này
– Mày định thế nào?
– Tao sẽ tự cắt cổ mình
– Mày có điên không đấy? Con dao bẩn thế kia mày cắt vào cổ, nó nhiễm trùng thì sao?
– Ừ nhỉ! Suýt nữa thì mất mạng….

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook