Truyện cười: ông ” bèn “

Cô giáo hỏi học sinh: – Sau khi dẹp 12 sứ quân ai lên làm vua?
 

Cả lớp đồng thanh: – Thưa cô ông Bèn ạ.

Cô giáo (ngạc nhiên): – Sao lại ông Bèn? Ai dạy các em như vậy?

Học sinh: – Chính cô dạy ạ.

Cô giáo: – Ủa?

Học sinh: – Thưa cô, chính cô đọc cho tụi em ghi là: “Sau khi diệt 12 sứ quân, ông “bèn” lên làm vua”!

Cô giáo:- Trời!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook