Truyện cười: diễn tập

Chồng : -Tối qua em đi diễn tập thế nào ?
Chồng : -Tối qua em đi diễn tập thế nào ?

Vợ ; -Tốt . Đạo diễn khen diễn cứ như thật và hết mình .

Chông ; -Thế em diễn cảnh gì vậy ?

Vợ : – Cảnh đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ .

Chồng ;  ?????

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook