Truyện cười: quen nhau trước

Mẹ đang làm bánh trong bếp:

Mẹ đang làm bánh trong bếp:
 
2 anh em thập thò ngoài cửa.
 
Tý xúi em:
 
– Mày vào xin bánh đi! Mày nhỏ, mẹ chiều mày nhất nhà mà! Tèo sau một hồi
phân vân:
 
– Thôi! Anh vào đi, anh quen mẹ trước em mà?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook