Truyện cười: buồn trông

Buồn trông phố thị chiều hôm,
Buồn trông phố thị chiều hôm,
Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
Buồn trông chậu nước hắt ra,
Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
Buồn trông mù mịt xăng dầu,
Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
Buồn trông mấy chị mấy anh,
“Lời lời vàng ngọc” tuôn quanh ghế ngồi.
Buồn trông góc phố đơn côi,
Đen đen dòng nước đượm mùi… urê.
Buồn trông những nẻo đi về,
Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
Buồn trông… thôi tạm thế thôi,
Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook