Truyện cười: cách làm mau lớn

– Bố ơi! con muốn lớn mau…
– Bố ơi! con muốn lớn mau…

– Làm sao được con! Ngày xưa bố còn nhỏ, bố cũng muốn lớn mau nhưng đâu có cách nào! Ông Nội con nói với bố: ” mỗi năm bố chỉ lớn lên một tuổi “.

– Bố ơi ! con có cách…

– Con làm cách nào?

– Không phải con làm mà là bố mẹ làm cơ…

– Làm gì nào?

– Thì bố mẹ tổ chức mỗi năm ba lần sinh nhật cho con, con sẽ lớn mau lắm…

Bố… !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook