Truyện cười: lưỡi con buôn

Trong một tiệm bán thú, ông chủ tiệm ba hoa với khách hàng:

Trong một tiệm bán thú, ông chủ tiệm ba hoa với khách hàng:

– Ông mua con rùa này đi, nó sống được trên một trăm tuổi đấy.

Người khách đồng ý mua con rùa về nhà, nhưng chỉ vài hôm là con rùa đã lăn đùng ra chết. Ông ta giận dữ, đem xác con rùa đến tiệm thú để bắt đền.

– Nó chết bao giờ, ông chủ hỏi.
– Sáng hôm naỵ

Ông chủ reo lên như sực nhớ ra:

– Ờ nhỉ! tôi quên bảo ông biết là sáng hôm nay là sinh nhật một trăm tuổi của nó đấy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook