Truyện cười: hê lô… phật !

Đang đứng thắp hương trong chùa, một thanh niên hỏi một chú tiểu ở đấy:

Đang đứng thắp hương trong chùa, một thanh niên hỏi một chú tiểu ở đấy:

– Tại sao khi cúng mọi người cứ phải “Nam mô a di đà Phật”?

Chú tiểu giải thích đấy là cách chào Phật, kêu Phật. Anh thanh niên chỉ vào một người bạn của mình:

– Vậy, nếu anh này không biết tiếng Việt chỉ biết tiếng Anh thì nói thế nào?

Chú tiểu chưa biết trả lời ra sao thì anh này vỗ tay: – Đúng rồi! Hêlô Phật, Hêlô Phật!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook