Truyện cười: chị em tâm sự

Cô A và Cô B là hai bạn thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy
tháng xa cách, hai cô gặp lại nhau. Cô A mời Cô B về nhà chơi


Cô A và Cô B là hai bạn thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy tháng xa cách, hai cô gặp lại nhau. Cô A mời Cô B về nhà chơi Bà mẹ Cô A làm cơm dưới bếp thấy hai cô vưà nói chuyện vưà cười rủ rượi bèn tò mò lắng nghe. Bà thấy Cô B kể:

– Chồng tao ớn lắm, vưà cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao!!!!!!

Cô A nói:

– Thế thì khác xa chồng của tao, anh cho vào và cứ giử nguyên như vậỵ Lâu lắm mới rút rạ Thế mới sướng chứ.

Mẹ Cô A nghe đến đây thì đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn fận dạy bảo con cáị Bà liền lên nhà rồi bảo Cô A và Cô B:

– Này các con, chuyện phòng the là chuyện rất riêng tư, không bao giờ nên nói với bất cứ ai dù ngươì đó là ngươì thân nhất. Sao các con lại nói hết ra vậy.

Cô A lễ fép thưa:

– Thưa mẹ, chúng con có nói chuyện phòng the đâu, chúng con đang nói chuyện hai ông chồng lãnh lương rồi bỏ tiền lương vào ngân hàng mà!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook