Truyện cười: hết chỗ nói

Một ông khách bỏ tờ giấy bạc 2000 vào nón lão hành khất mù, nhưng bị gió làm bay đi, định đưa tay lượm lại thì ông ngạc nhiên khi thấy lão hành khất đứng lên chạy theo lượm tờ giấy bạc.

Một ông khách bỏ tờ giấy bạc 2000 vào nón lão hành khất mù, nhưng bị
gió làm bay đi, định đưa tay lượm lại thì ông ngạc nhiên khi thấy lão
hành khất đứng lên chạy theo lượm tờ giấy bạc.

– Thì ra ông không bị mù.

– Tôi chỉ là người thế chỗ cho ông lão mù.

– Thế lão ta đâu?

– Lão đi xem phim.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook