Truyện cười: thu hồi vốn

Thời phong kiến xa xưa ,các chức sắc trong làng như “ông nhiêu ,ông xã ,ông lý …”


Thời phong kiến xa xưa ,các chức sắc trong làng như “ông nhiêu ,ông xã ,ông lý …” Đều phải bỏ tiền ra mua  ,có biết bao câu chuyện trong dân gian kể về những ông “nhiêu” ,ông “xã” phải bán ruộng vườn đi để mua danh. Ngày nay ,việc mua các chức vụ trong công sở ,trong doanh nghiệp lai trỗi dậy .Người ta chua chát gọi đó là hiện tượng “lên sàn”

-Bí thư Dảng ủy công ty nhận được nhiều đơn thư của công nhân , gửi lên tố giác ông Quản đốc công trường X gửi tiền lương vào một số công nhân để tư túi riêng . Ông liền cầm tập thư sang gặp giám đốc :

-Anh xem ,đây là những hiện tượng cần phải có những biện pháp thật mạnh để xử lý …

-Thôi mà anh ,mình cũng phải tạo điều kiện cho những anh em mới được đề bat một chút để nó còn thu hồi được vốn chứ .

-Anh nói sao ???

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook