Truyện cười: quá lịch sự

Một phụ nữ bước lên
xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi.

Một phụ nữ bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, người đàn ông có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:

– Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà! Ở bến tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, người đàn ông không chịu nổi đành khẩn khoản:

– Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai bến rồi!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook