Truyện cười: hỏng nút tắt

Một người đàn ông vốn rất ghét phụ nữ nói nhiều. Nhưng ở đời thường thì
“ghét của nào trời trao của ấy”, anh ta vớ phải một cô vợ mồm năm miệng
mười, nói ra rả suốt ngày như một cái radio hỏng nút tắt.


Một người đàn ông vốn rất ghét phụ nữ nói nhiều. Nhưng ở đời thường thì “ghét của nào trời trao của ấy”, anh ta vớ phải một cô vợ mồm năm miệng mười, nói ra rả suốt ngày như một cái radio hỏng nút tắt.

Cuối cùng chịu không nổi, anh ta đành phải đến gặp bác sỹ:

– Có cách nào không cứu tôi với, cô ấy nói nhiều kinh khủng!

Đần mặt suy nghĩ một hồi lâu, bác sỹ nói:

– Thú thật nhiều người phụ nữ mắc chứng này lắm, vợ tôi cũng thế nhưng ở thể nhẹ. Nếu dùng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý thì e rằng cô ấy sẽ bị tâm thần. Thôi thì anh dùng tạm cách đơn giản nhất là hãy mua cho vợ anh những món khoái khẩu để cô ấy ăn vặt. Miệng cô ấy sẽ bận nhai suốt ngày.

Vài hôm sau, gặp lại anh chồng ngay cửa phòng mạch, bác sỹ hỏi:

– Thế nào, phương pháp tôi bày cho anh hiệu quả chứ?

– Bó tay rồi bác sỹ ơi! Đúng là cô ấy ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ và tệ hơn là tôi chẳng nghe rõ từ nào cả, vừa nghe vừa đoán mệt phờ râu. Trước khi đến đây tôi còn nghe cô ấy vừa ăn vừa nói: “Phanh… phiêu! Pho… phem… phảm… phơn… phông… phác… phĩ… phé”. Đấy, cô ấy gửi lời cảm ơn ông đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook