Truyện cười: thơ ,rượu …và vợ

Cuốn sách “Các nhà thơ Lưu Linh” đang bán chạy nhất tỉnh nọ hiện nay có
kể một giai thoại, giai thoại mà dân… thích nhậu vẫn hay kể cho nhau
nghe.


Cuốn sách “Các nhà thơ Lưu Linh” đang bán chạy nhất tỉnh nọ hiện nay có kể một giai thoại, giai thoại mà dân… thích nhậu vẫn hay kể cho nhau nghe. Chuyện rằng:

Nhà thơ Hai Tư nổi tiếng hay thơ và hay… rượu. Một lần “chân đăm đá chân chiêu” về nhà, vợ ông cáu:

– Suốt ngày hứa, bây giờ vẫn uống rõ nhiều.

Ông trình bày thế này:

– Có nhiều nhặn gì đâu
2 chai gọi lúc đầu
Cho 5 thằng cùng nhậu

Vợ ông (cũng thuộc típ người thơ phú), hỏi tiếp:

– Ít thế thấm gì đâu
Mà người anh mềm nẫu?

Nhà thơ của chúng ta… lè nhè:

– Xin em đừng có cáu
Anh đã giải thích đâu
2 chai 5 thằng nhậu
Nhưng anh đợi rõ lâu
4 thằng kia… không đến!

Thế là vợ ông đã phì cười mà tha tội cho.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook