Truyện cười: trồng cây

Một người muốn trồng một cái cây ở cạnh nhà, hỏi ý kiến một nhà trồng vườn có kinh nghiệm:


Một người muốn trồng một cái cây ở cạnh nhà, hỏi ý kiến một nhà trồng vườn có kinh nghiệm:
– Tôi muốn trồng một cây không lớn lắm, nhưng cho nhiều bóng mát; mùa thu không rụng lá; mùa đông không che mất ánh sáng mặt trời.
– Ông hãy tìm mua một cái ô.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook