Truyện cười: tùy từng việc

Giám đốc cơ quan thông tình với vợ trưởng phòng. Một lần đang tự tình trong nhà thì anh trưởng phòng về.

Giám đốc cơ quan thông tình với vợ trưởng phòng. Một lần đang tự tình trong nhà thì anh trưởng phòng về. Sợ bị bắt quả tang, giám đốc mở cửa sau, men bờ rào lom khom chạy ra ngoài. Anh trưởng phòng nhìn thấy bóng người chạy bèn chạy đón đầu và hô:

– Đứng lại, tao có súng bắn chết giờ.

Giám đốc sợ quá đứng lại. Anh trưởng phòng chạy tới, nhận ra thủ trưởng mình nên nói ngay:

– Giám đốc hả. Thật xấu hổ, sao lúc nãy ông phải khom lưng mà chạy vậy? Mọi ngày ở văn phòng, ông ưỡn người oai vệ lắm kia mà?

– Đúng! Giám đốc đứng thẳng người lên nói: – Tuỳ từng việc. Anh cũng vậy thôi, sao những lúc anh lên văn phòng có bao giờ tôi thấy anh đứng thẳng đâu. Anh còn khom lưng gấp mấy lần tôi thì có.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook