Truyện cười: biết rồi

Ra khỏi quán rượu, một anh chàng nghe thấy tiếng gọi:

Ra khỏi quán rượu, một anh chàng nghe thấy tiếng gọi:

“Này này! Giúp tôi một tay vác con lợn này với!”.

“Được thôi, nhưng anh định làm gì với nó?”.

“Tôi sẽ mang nó vào nhà, đặt vào bồn tắm”.

“Điên như thế để làm gì?”.

“Chuyện là tại vợ tôi. Cô ta là kiểu phụ nữ biết tất cả. Tôi bảo cô ta giá xăng dầu lại nhảy vọt đấy. Cô ta nói biết rồi. Tôi bảo vùng Trung Đông lại có chiến sự đấy… cô ta nói biết rồi. Và đến sáng mai, khi cô ta thức dậy trước tôi, cô ta sẽ chạy về phía tôi mà la lên “Có con lợn chết trong bồn tắm, có con lợn chết trong bồn tắm”… tôi chỉ cần quay sang cô ta và nói thật hả hê “Biết rồi!”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook