Truyện cười: thằng chết trôi

Nhà nọ có 2 vợ chồng và một thằng con nhỏ. Thằng con lúc nào cũng nhằng
nhẵng theo mẹ và bao giờ mẹ nó ngủ thì nó cũng mới đi ngủ, bởi vậy hai
vợ chồng chẳng “làm ăn” được gì.


Nhà nọ có 2 vợ chồng và một thằng con nhỏ. Thằng con lúc nào cũng nhằng nhẵng theo mẹ và bao giờ mẹ nó ngủ thì nó cũng mới đi ngủ, bởi vậy hai vợ chồng chẳng “làm ăn” được gì.

Một hôm, lừa cho thằng con ngủ say, chồng mới kéo vợ lại để… Vợ thấy thế liền nói:

– Từ từ, để cho con ngủ say hẳn đã.

Đang trong lúc cao hứng mà bị ngắt quãng như vậy anh chồng liền gắt:

– Nó ngủ say như thằng chết trôi rồi còn biết cái gì nữa.

Vậy là hai vợ chồng “vào cuộc” như chưa hề có mặt thằng con bên cạnh. Tối ngày hôm sau khi cả nhà đang ăn cơm, thằng con ăn hết bát cơm và chìa bát ra xin cơm tiếp, nó nói:

– Mẹ ơi! Cho thằng chết trôi xin bát cơm.

– ??????

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook