Truyện cười: nếu …

– Champagne, trứng cá đen… Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!

– Champagne, trứng cá đen… Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!

– Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả?

– Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook