Truyện cười: quan tâm …

Hai bà bạn già tâm sự:


Hai bà bạn già tâm sự:
– Con cháu ngày nay khác xưa nhiều quá, không quan tâm đến ông bà, cả ngày chúng chẳng hỏi han tôi lấy một câu.
– Thế là bà khỏe đấy. Còn tôi, đám cháu hỏi han cả ngày đến phát phiền.
– Tôi tưởng thế là tốt quá rồi còn gì!
– Chúng hỏi tôi chôn vàng, cất tiền ở đâu.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook