Truyện cười: gục luôn

Sếp hỏi lính :


Sếp hỏi lính :
-Hồi hôm sau khi tao gục tại trận có đứa nào gục nữa không ?
-Dạ có tất cả năm em
-Vì sao có bốn người nhậu mà đến năm em gục
-Dạ vì có thêm con chó nữa …

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook