Truyện cười: mời họp

Có hai ông thầy chơi thân với nhau, tên là Xí và Khoả.

Có hai ông thầy chơi thân với nhau, tên là Xí và Khoả. Một hôm, thấy Xí viết thông báo cho thầy Khoả đi họp, viết lên bảng thông báo rằng: “Khoả thân! đến nhà Xí họp, nhớ mang theo giấy mời”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook