Truyện cười: báo giờ

– Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc?
Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc?

– À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời.

– Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?

– Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to.

– Kêu to thì làm sao mà biết được giờ?

– Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và chửi toáng lên: “Mới ba giờ sáng mà hét hò như thế thì ai mà chịu được!”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook