Truyện cười: sổ liên lạc

 Bố ơi có thật là kính của bố làm tất cả mọi thứ tăng lên không ạ?

Bố ơi có thật là kính của bố làm tất cả mọi thứ tăng lên không ạ?

– Thật chứ, con trai cưng ạ!

– Vậy bố hãy đeo kính vào, thưa bố, và ký sổ liên lạc cho con…

o O o

– Tới tháng xếp hạng rồi mà sổ liên lạc của con đâu?

– Bạn con mượn rồi, bố ạ!

– Để làm gì?

– Để nó dọa bố mẹ nó đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook