Truyện cười: lời cảm ơn

Bà Aberg có thói quen đầu năm nào cũng gửi những món quà giá trị hàng
trăm đôla cho các cháu của mình, nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ gửi
lấy một lá thư cảm ơn.

Bà Aberg có thói quen đầu năm nào cũng gửi những món quà giá trị hàng trăm đôla cho các cháu của mình, nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ gửi lấy một lá thư cảm ơn.

Nhưng bà Aberg quyết định phải thay đổi điều đó. Đầu năm nay, bà gửi tặng mỗi đứa cháu một tâm séc 50 đôla. Ngay ngày hôm sau, từng đứa cháu đến tận nhà để cảm ơn bà.

Khi nghe câu chuyện này, một người bạn của bà Aberg hỏi:

– Bà đã làm thế nào để huấn luyện những đứa trẻ trở nên lễ phép thế?

– Có gì đâu – bà Aberg đáp – Lúc gửi quà đi, tôi đã không hề ký vào những tờ séc.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook