Truyện cười: ảnh phóng lớn

 – Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

– Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

– Ðó là chuyên môn của chúng tôi.

– Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook