Truyện cười: thổi bay mất rồi

Khách gọi bà chủ quán phở :

Khách gọi bà chủ quán phở :

-Cho tôi thêm một bát tái nữa đi ,nhưng nguội nguội nhé .Miếng này nóng quá không thể ăn được .

-Sao ông không thổi cho nguội để ăn mà lại gọi thêm ?

-Chính vì đã thổi bay mất hết chỉ còn miếng này ,nên tôi phải gọi thêm đấy

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook