Truyện cười: giống ai

Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai.

Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm, hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước:

– Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi.

– Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ!

– Hứ!

Đến lượt ông:

– Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu.

– Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc.

– Thế thì tôi hiểu rồi.

– Ông hiểu cái gì?

– Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng.

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook