Truyện cười: vô ý

Có một em tuổi “teen” dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi.

Có một em tuổi “teen” dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to: – Anh ơi, “bơm em phát”! Anh thợ sửa xe nhìn rồi đáp: – Non thế bơm cái gi? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu: – Tối qua em vừa sờ rồi, chưa thủng đâu, cứ bơm đi! Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu: – Thôi thì quay đít vào đây

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook