Truyện cười: nhanh hơn

Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:

Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:
– Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?
– Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến “chipchip” là tớ đã rỏ rãi ra rồi!
– Sai! “Đái dầm” là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook