Truyện cười: vòng đằng sau

Có ba anh bộ đội về phép cùng ngồi chung ghế trên chuyến xe.

Có ba anh bộ đội về phép cùng ngồi chung ghế trên chuyến xe.
Anh thứ nhất :
– Chuyến này về tôi bảo nhà tôi làm thịt ngay con gà béo nhất mà nhắm với rượu cuốc lủi,ngon phải biết !
Anh thứ hai :
-Về đến nhà,tắm rửa xong,tôi lệnh cho bu em lên giường ngay !
Anh thứ ba :
_ Về đến nhà tôi chạy vòng sau nhà,đúng cửa sổ buồng vợ.
Anh nhất,anh hai :
?????
Anh ba :
– Vì lần nào về phép tôi cũng bắt được thằng trần như nhộng nhảy từ trong đó ra.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook