Truyện cười: danh từ

Thầy: Danh từ là tên của sự vật.

Thầy: Danh từ là tên của sự vật. Ai có thể cho tôi một danh từ?

Laure: Con bò.

Thầy: Rất tốt.

Thầy chỉ Jacques:

– Còn em hãy cho một danh từ khác.

Jacques đứng ngay dậy nói:

– Con bò khác ạ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook