Truyện cười: lờ nờ

Để giúp Bình sửa tập phát âm “L” sai thành “N”.

Để giúp Bình sửa tập phát âm “L” sai thành “N”. Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu: “Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc”.

Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình:

– Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.

– Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook