Truyện cười: lợi ích của sự lười biếng

Vợ chì chiết ông chồng lười biếng: “Trên đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng, ông hiểu chưa?”

Vợ chì chiết ông chồng lười biếng: “Trên đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng, ông hiểu chưa?”

Ông chồng mặt tỉnh bơ:

– Nếu tôi không lười biếng thì làm sao gia đình ta vay được quỹ “xóa đói giảm nghèo”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook