Truyện cười: bình loạn vui về đông vật^^

Kiến là loài côn trùng thông minh nhất.

Kiến là loài côn trùng thông minh nhất. Vì thế người ta hay hỏi ý kiến.

Vẹt là loài chim mẫu mực, giỏi giang nhất nên nhiều học trò thích học vẹt.

 La là động vật ăn cỏ duy nhất biết nói và rất nóng tính. Người ta thường phải nghe la mắng, la hét mừ….

Sóc là loài thú quý hiếm nhất, đi đâu cũng hay nghe thấy
con người nói đến việc săn sóc.

 

Hổ là con vật phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc làm sai trái của con người, do đó mà khi ta làm sai điều gì luôn dẫn đến hậu quả là xấu hổ.

Theo : Keke/k14

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook