Truyện cười: tóm lại

Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi :

Trong giờ ngữ pháp, cô giáo hỏi : – Khi nào thì ta dùng từ “tóm lại” ? – Thưa cô, khi một nhóm người tổ chức cướp nhà băng ạ !

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook