Truyện cười: rất đơn giản

Cháu : – Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ?

Cháu : – Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ? Ông : – Ðạo lý này rất đơn giản. Bởi vì, râu của ông trẻ hơn tóc 20 tuổi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook