Truyện cười: đẹp trai, giàu, chung thủy thì đã có vợ

Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :

Đẹp trai =1

Xấu trai = -1

Chung thủy =2

Đa tình = -2

Nghèo =3

Giàu = -3

Đã có vợ =0

Và có được kết quả như sau

Đẹp trai + chung thủy = Nghèo

Chung thủy + giàu = Xấu trai.

Nghèo + xấu trai = Chung thủy.

Đẹp trai + giàu = Đa tình

Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook