Truyện cười: con gái thời internet

Con gái kiểu Internet: Rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà Logout

Con gái kiểu Server: Thường rất bận, nhất là những khi cần

Con gái kiểu Windows: Chẳng biết làm gì cho ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ

Con gái kiểu Screensave: Chỉ nên trò chuyện trong giây lát

Con gái kiểu RAM: Chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay

Con gái kiểu ổ cứng: Nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu

Con gái kiểu user: Động đến cái gì là hỏng cái đó

Con gái kiểu CD-ROM: Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy được ở tốc độ 24x.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook