Truyện cười: phát biểu

Giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết:
“Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng… tụt xuống! Mà đã tụt thì… lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook