Truyện cười: tui điên hay không điên

Người ta nói là tui điên … Nhung mà… tui đâu có điên …
Thế thì sao người ta lại nói tui điên .. Nhiều khi người ta nói tui điên mà tui không điên… thế mà người ta lại nói là tui điên… Thế mới điên!!…. Mà tui điên đâu phải vì người ta nói tui điên, tui điên vì ngườii ta nói tui điên mà tui không có điên nên tui mới điên….. Mà điên đâu phải tại tui điên đâu, tại người ta cứ hay nói tui điên nên tui phải điên … điên …. Huhuhu.. Mà tui ko bít tui có điên hok nữa….. Tui đâu có điên … Tui điên sao tui bít tui điên, chắc người ta nói tui điên nên tui tưởng tui điên chứ thực ra tui đâu có điên

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook